خانه / اخبار / نوروز ۱۴۰۰ مبارک

نوروز ۱۴۰۰ مبارک

                                                                  روابط عمومی هواشناسی استان گلستان

بررسی مجدد

 خشکسالی هواشناسی بسیار شدید تا متوسط دراستان گلستان

چاپ/خروجی صفحهخشکسالی هواشناسی بسیار شدید تا متوسط دراستان گلستان  مدیر کل هواشناسی گلستان در گفتگو …

Font Resize