خانه / اطلاعیه و اخطارهای جوی / هشدارسطح زرد شماره ۴۲ تاریخ ۹۹/۱۰/۲۷

هشدارسطح زرد شماره ۴۲ تاریخ ۹۹/۱۰/۲۷

بررسی مجدد

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره ۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize