خانه / اطلاعیه و اخطارهای جوی / هشدار جوی سطح زرد- شماره ۱۸ تاریخ ۹۹/۵/۱۲

هشدار جوی سطح زرد- شماره ۱۸ تاریخ ۹۹/۵/۱۲

بررسی مجدد

هشدار شماره زرد شماره ۱۴ تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۴

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize