خانه / اطلاعیه و اخطارهای جوی / هشدار زرد شماره ۱۷ تاریخ ۹۹/۵/۶

هشدار زرد شماره ۱۷ تاریخ ۹۹/۵/۶

بررسی مجدد

هشدار سطح زرد شماره ۲۵ مورخ ۹۹/۰۷/۱۱

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize