خانه / اطلاعیه و اخطارهای جوی / هشدار زرد شماره ۱۷ تاریخ ۹۹/۵/۶

هشدار زرد شماره ۱۷ تاریخ ۹۹/۵/۶

بررسی مجدد

✅✅هشدار هواشناسی_ سطح نارنجی شماره ۵ مورخ ۹۹/۰۴/۳۱

چاپ/خروجی صفحه