خانه / اطلاعیه و اخطارهای جوی / هشدار زرد شماره ۲۵ تاریخ ۱۲/۷/۱۴۰۰

هشدار زرد شماره ۲۵ تاریخ ۱۲/۷/۱۴۰۰

بررسی مجدد

هشدار سطح نارنجی شماره ۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize