خانه / اطلاعیه و اخطارهای جوی / هشدار زرد هواشناسی- شماره ۱۶ تاریخ ۹۹/۴/۳۰

هشدار زرد هواشناسی- شماره ۱۶ تاریخ ۹۹/۴/۳۰

بررسی مجدد

✅✅هشدار هواشناسی_ سطح نارنجی شماره ۵ مورخ ۹۹/۰۴/۳۱

چاپ/خروجی صفحه