خانه / اطلاعیه و اخطارهای جوی / هشدار سطح زرد شماره ۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

هشدار سطح زرد شماره ۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

بررسی مجدد

هشدار سطح نارنجی شماره ۱۲ تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۰

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize