خانه / اطلاعیه و اخطارهای جوی / هشدار سطح زرد شماره ۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۸

هشدار سطح زرد شماره ۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۸

بررسی مجدد

هشدار سطح نارنجی شماره ۱۲ تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۰

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize