خانه / اطلاعیه و اخطاریه دریایی / هشدار سطح زرد شماره ۲۰دریایی تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲۴

هشدار سطح زرد شماره ۲۰دریایی تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲۴

بررسی مجدد

هشدار دریایی سطح نارنجی شماره ۸ مورخه ۱۴۰۰/۰۸/۲۳

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize