خانه / اطلاعیه و اخطارهای جوی / هشدار سطح نارنجی – شماره ۱ تاریخ ۱۴۰۰/۱/۵

هشدار سطح نارنجی – شماره ۱ تاریخ ۱۴۰۰/۱/۵

بررسی مجدد

هشدار سطح زرد شماره ۲۱ تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۵

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize