خانه / اطلاعیه و اخطارهای جوی / هشدار سطح نارنجی شماره ۱۶تاریخ۱۴۰۰/۱۰/۱

هشدار سطح نارنجی شماره ۱۶تاریخ۱۴۰۰/۱۰/۱

بررسی مجدد

هشدار سطح زرد شماره ۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize