خانه / اطلاعیه و اخطارهای جوی / هشدار شماره زرد شماره ۱۴ تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۴

هشدار شماره زرد شماره ۱۴ تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۴

بررسی مجدد

هشدار سطح زرد شماره ۲۰ تاریخ ۱۴۰۰/۶/۴

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize