خانه / اطلاعیه و اخطاریه دریایی / هشدار هواشناسی دریایی سطح زرد شماره ۳۲ تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰

هشدار هواشناسی دریایی سطح زرد شماره ۳۲ تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰

بررسی مجدد

هشدار زرد دریایی شمار۵ مورخه ۱۴۰۱/۰۱/۳۰

چاپ/خروجی صفحه