خانه / اطلاعیه و اخطاریه دریایی / هشدار هواشناسی دریایی سطح زرد شماره ۲۹ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۱۵

هشدار هواشناسی دریایی سطح زرد شماره ۲۹ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۱۵

بررسی مجدد

هشدار دریایی سطح نارنجی شماره ۱۱ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۰۱

چاپ/خروجی صفحه

دیدگاهتان را بنویسید

Font Resize