خانه / اطلاعیه و اخطارهای جوی / هشدار هواشناسی – سطح زرد شماره ۱۴ تاریخ ۹۹-۴-۱۹

هشدار هواشناسی – سطح زرد شماره ۱۴ تاریخ ۹۹-۴-۱۹

بررسی مجدد

هشدار شماره زرد شماره ۱۴ تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۴

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize