خانه / اطلاعیه و اخطارهای جوی / هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۳

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۳

بررسی مجدد

هشدار سطح زرد شماره ۲۰ تاریخ ۱۴۰۰/۶/۴

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize