خانه / اطلاعیه و اخطارهای جوی / هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۳۱

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۳۱

بررسی مجدد

هشدار شماره زرد شماره ۱۴ تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۴

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize