خانه / اطلاعیه و اخطارهای جوی / هشدار هواشناسی سطح قرمز- شماره ۱

هشدار هواشناسی سطح قرمز- شماره ۱

بررسی مجدد

هشدار شماره زرد شماره ۱۴ تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۴

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize