خانه / اطلاعیه و اخطارهای جوی / هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره ۱۲ مورخ ۹۹/۱۰/۲۳

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره ۱۲ مورخ ۹۹/۱۰/۲۳

بررسی مجدد

هشدار هواشناسی_سطح زرد شماره ۴۹تاریخ ۹۹/۱۲/۲۹

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize