خانه / اطلاعیه و اخطارهای جوی / هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره ۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره ۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

بررسی مجدد

هشدار سطح زرد شماره ۲۰ تاریخ ۱۴۰۰/۶/۴

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize