خانه / پیش بینی و توصیه های کشاورزی / هشدار هواشناسی کشاورزی سطح قرمز- شماره ۱

هشدار هواشناسی کشاورزی سطح قرمز- شماره ۱

بررسی مجدد

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize