خانه / اطلاعیه و اخطارهای جوی / هشدار هواشناسی_ سطح زرد شماره ۱۰

هشدار هواشناسی_ سطح زرد شماره ۱۰

بررسی مجدد

هشدار شماره زرد شماره ۱۴ تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۴

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize