خانه / اطلاعیه و اخطارهای جوی / هشدار هواشناسی_ سطح نارنجی شماره ۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲

هشدار هواشناسی_ سطح نارنجی شماره ۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲

بررسی مجدد

هشدار سطح زرد شماره ۲۰ تاریخ ۱۴۰۰/۶/۴

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize