خانه / اخبار / هفته دولت و سالروزشهادت شهیدرجایی و شهیدباهنرگرامی باد

هفته دولت و سالروزشهادت شهیدرجایی و شهیدباهنرگرامی باد

امام خمینى (ره) رهبر کبیر انقلاب :

دورى مسؤولان ایران اسلامى رااز رفاه وتجملات و ثروت ها، لطف الهى دانسته و مى فرماید :

” اگر یک حکومتى، ارزشهایش ارزشهاى انسانى، اخلاقى و اسلامى باشد و بخواهد خدمت به نوع خودش بکند و خودش را خدمت گزار بداند، قهراً ملت با اوست و قهراً یک قدرت خارجى نمیتواند او را تحت تاثیر قرار بدهد “

آغاز هفته ی دولت :

هفته ی دولت، هفته اقتدار و پیروزى دولتى است که حمایت و پشتیبانى میلیونها تن از ملت خود را همراه دارد. هفته دولت، هفته سپاس و قدردانى از دولتى است که هدفش اجراى حدود الهى و احکام آسمانى اسلام و ایجاد جامعه اى سرشار از عدالت، نظم و امنیت است. این هفته مبارک بر همه دولت مردانى که وجود خویش را وقف خدمت به اسلام و جامعه کرده اند، خجسته و فرخنده باد. 

(روابط عمومی هواشناسی استان گلستان)

بررسی مجدد

حضور هواشناسی استان گلستان در اولین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه پیشرفته استان

چاپ/خروجی صفحهحضور هواشناسی استان گلستان در اولین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه پیشرفته استان اداره کل …