خانه / اخبار / همکاری های مشترک اداره کل هواشناسی و شرکت خدماتی حمایتی کشاورزی استان گلستان گسترش می یابد

همکاری های مشترک اداره کل هواشناسی و شرکت خدماتی حمایتی کشاورزی استان گلستان گسترش می یابد

همکاری های مشترک اداره کل هواشناسی و شرکت خدماتی حمایتی کشاورزی استان گلستان گسترش می یابد

نوربخش داداشی مدیرکل هواشناسی و حمید هزارجریبی مدیر شرکت خدماتی حمایتی کشاورزی استان گلستان در نشست مشترک که منجر به مبادله تفاهم نامه فی مابین شد برای استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های دو دستگاه در راستای خدمات رسانی به کاربران و گسترش همکاری های متقابل تاکید کردند.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان گلستان، اداره کل هواشناسی و شرکت خدماتی حمایتی کشاورزی استان گلستان در راستای تحول در خدمات رسانی سازمان هواشناسی و تحقق اهداف سامانه توسعه هواشناسی کاربردی و کمک به عوامل تولید مواد غذایی وهمچنین افزایش بهره وری از همکاری های مشترک و تحقق اقتصاد مقاومتی و استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود بین دو دستگاه تفاهم نامه همکاری امضاء نمودند.

موضوع اصلی این تفاهم نامه توسعه همکاری ها در راستای بهره برداری از اطلاعات هواشناسی در حوزه تولید پایدارموادغذایی است.

از اهداف مهم این تفاهم نامه که دارای ۷ ماده و یک تبصره و از تاریخ امضاء بمدت دو سال معتبر است میتوان به:
اطلاع رسانی به موقع داده های هواشناسی استخراج شده به بهره برداران تولید مواد غذایی، ایجاد زمینه های مناسب ارائه مشاوره در زمینه های اقلیمی به بهره برداران تولید مواد غذایی، تلاش در جهت ارتقای آموزش و دانش فنی منابع انسانی و زیرساخت های هواشناسی بخش تولید مواد غذایی و دریافت میزان اثربخشی داده های هواشناسی در حوزه های مختلف تولید مواد غذایی از طرف بهره برداران اشاره کرد.

بررسی مجدد

فرماندار مراوه تپه برای انجام هرگونه همکاری با هواشناسی دراجرای طرح های هشدار منطقه ای اعلام آمادگی کرد

چاپ/خروجی صفحهفرماندار مراوه تپه برای انجام هرگونه همکاری با هواشناسی دراجرای طرح های هشدار منطقه …

Font Resize