خانه / اطلاعیه و اخطارهای جوی / پیرو کمیته بحران هشدار نارنجی شماره ۱۴ تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱۰

پیرو کمیته بحران هشدار نارنجی شماره ۱۴ تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱۰

بررسی مجدد

هشدار سطح نارنجی شماره ۱۶تاریخ۱۴۰۰/۱۰/۱

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize