خانه / پیش بینی و توصیه های کشاورزی / چلسه دیسکاشن کشاورزی مورخ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

چلسه دیسکاشن کشاورزی مورخ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

بررسی مجدد

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان گلستان روز چهارشنبه ۲۴/۰۶/۱۴۰۰

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize