خانه / اخبار / کاهش قابل ملاحظه میانگین تعداد روزهای با بارش موثر در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در گلستان

کاهش قابل ملاحظه میانگین تعداد روزهای با بارش موثر در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در گلستان

کاهش قابل ملاحظه میانگین تعداد روزهای با بارش موثر در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در گلستان

✅ نوربخش داداشی مدیر کل هواشناسی استان در گفتگو با روابط عمومی گفت: میانگین تعداد روزهای با بارش بیش از ۵ میلیمتر در سال زراعی ۱۴۰۰ -۱۳۹۹ تنها ۲۰ روز بوده که در مقایسه با آمار بلند مدت کاهش قابل ملاحظه ای داشته است.

✅ به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان، داداشی در ادامه این گفتگو و در تحلیلی از شرایط آب و هوایی استان در شهریور ماه و پایان سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ افزود:

✅ میانگین بارش استان در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ معادل ۲۸۳.۳ میلیمتر بوده که نسبت به بارش بلندمدت ۳۹ درصد ( معادل ۱۷۷.۸ میلیمتر ) و نسبت به سال قبل ۳۳ درصد کاهش داشته است.

✅ وی همچنین گفت: میانگین بارش استان در فصل تابستان ۴۳.۵ میلیمتر بوده که نسبت به بلندمدت ۳۲ درصد کاهش و میانگین بارش شهریور ماه بمیزان ۱۱.۹ میلیمتر در مقایسه با آمار بلند مدت ۵۴ درصد کاهش را نشان می دهد.

✅ این مقام مسئول در ادامه در خصوص میانگین تعداد روزهای همراه با بارندگی افزود: میانگین تعداد روزهای بارندگی ایستگاههای سینوپتیک در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ معادل ۷۱ روز بوده که نسبت به نرمال حدود ۲۵ درصد کاهش داشته است، البته این در شرایطی است که میانگین تعداد روزهای با بارش بیش از ۵ میلیمتر در سال زراعی تنها ۲۰ روز بوده است.

✅ مدیر کل هواشناسی استان در پایان گفت: میانگین دمای استان در فصل تابستان ۲۸.۸ درجه سانتیگراد بوده که نسبت به بلندمدت ۱.۶ درجه سانتیگراد افزایش داشته است.

بررسی مجدد

« هفته بسیج مستضعفین گرامی باد»

چاپ/خروجی صفحه✅ « هفته بسیج مستضعفین گرامی باد» ✅ امام خمینی ( ره ): ✅ …

Font Resize