خانه / اخبار / کسب رتبه اول ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۹/ لوح تقدیر و تندیس جشنواره شهید رجایی

کسب رتبه اول ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۹/ لوح تقدیر و تندیس جشنواره شهید رجایی

کسب رتبه اول ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۹/ لوح تقدیر و تندیس جشنواره شهید رجایی

✅ در جشنواره شهید رجایی که امروز دوشنبه ۰۶/۱۵/ ۱۴۰۰ در سالن جلسات استانداری گلستان برگزار شد، نوربخش داداشی مدیر کل هواشناسی استان مورد تقدیر هادی حق شناس استاندار قرار گرفت و تقدیر نامه و تندیس جشنواره شهید رجایی به وی اهداء شد.

✅ به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان، در راستای اجرای مواد ۸۱ و ۸۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند یک صورتجلسه مورخه ۱۴۰۰/۶/۲ شورای راهبری توسعه مدیریت استان، هواشناسی استان گلستان که با امتیاز ۹۵۹.۶۶ در شاخص های عمومی و امتیاز ۹۹۱.۵ در شاخص های اختصاصی و در مجموع با ۱۹۵۱.۱۶ امتیاز و درصد تحقق ۹۷.۵۵ اهداف برنامه بین ۵۵ دستگاه اجرایی، حائز رتبه اول در ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۹ در استان شده بود، امروز پس از گزارش قدرت اله عابدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و صحبت های هادی حق شناس استاندار استان در بیست و دومین جشنواره شهید رجایی از برترین دستگاههای اجرایی استان تقدیر و قدردانی شد.

✅ در همین راستا در ابتدا نوربخش داداشی مدیر کل استان به عنوان مدیر دستگاه اجرایی برتر مورد تقدیر استاندار قرار گرفت و تندیس جشنواره شهید رجایی به وی اهداء شد و در ادامه نسیمه سادات کاظمی، طاهره روحانی و پرویز پنجه کوبی لوح تقدیر و هدایای خود را از استاندار استان دریافت نمودند.

بررسی مجدد

برگزاری کارگاه آموزشی ” توسعه هواشناسی دریایی کاربردی ” در گلستان

چاپ/خروجی صفحه‍ ✅ برگزاری کارگاه آموزشی ” توسعه هواشناسی دریایی کاربردی ” در گلستان ✅ …

Font Resize