خانه / اخبار / کسب رتبه اول شبکه پایش گلستان در تحقق برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۷

کسب رتبه اول شبکه پایش گلستان در تحقق برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۷

کسب رتبه اول شبکه پایش گلستان در تحقق برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۷


شبکه پایش هواشناسی استان گلستان با کسب بیشترین امتیاز در تحقق  برنامه عملیاتی سال
۱۳۹۷ در بین استان های کشور حائز رتبه اول شد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان گلستان؛ برنامه عملیاتی شبکه پایش که در اوایل هرسال تهیه و به مدیریت شبکه پایش سازمان ارسال و در پایان هرفصل روند پیشرفت آن توسط مدیریت یادشده مورد ارزیابی قرار می گیرد که در همین رابطه و با بررسی ها و امتیازبندی های انجام شده برای عملکرد سال ۱۳۹۷؛ در راستای تحقق برنامه های عملیاتی اعلام شده ؛ شبکه پایش استان گلستان با کسب بیشترین امتیاز حائز رتبه اول شد.

کسب این موفقیت را به مدیر کل و مجموعه کارکنان استان و علی الخصوص به کارکنان عزیز بخش پایش تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

بررسی مجدد

برگزاری کارگاه آموزشی نقش هواشناسی در پدافند غیر عامل

چاپ/خروجی صفحهبرگزاری کارگاه آموزشی نقش هواشناسی در پدافند غیر عامل با هماهنگی اداره کل پدافند …