خانه / اخبار / کسب رتبه اول هواشناسی استان گلستان در ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۹

کسب رتبه اول هواشناسی استان گلستان در ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۹

کسب رتبه اول هواشناسی استان گلستان در ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۹

✅ با اعلام نتایج ارزیابی، عملکرد دستگاههای اجرایی استان گلستان از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سال ۱۳۹۹، هواشناسی استان بین ۵۵ دستگاه اجرایی شرکت کننده در ۱۲ گروه با مجموع امتیاز ۱۹۵۱.۱۶ و درصد تحقق ۹۷.۵۵ اهداف برنامه، حائز رتبه اول در استان شد.

✅ به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان، در راستای اجرای مواد ۸۱ و ۸۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند یک صورتجلسه مورخه ۱۴۰۰/۶/۲ شورای راهبری توسعه مدیریت استان، در خصوص تایید ارزیابی نتایج عملکرد سال ۱۳۹۹ دستگاههای اجرایی استان، هواشناسی با امتیاز ۹۵۹۰۶۶ در شاخص های عمومی و امتیاز ۹۹۱.۵ در شاخص های اختصاصی و در مجموع با ۱۹۵۱.۱۶ امتیاز و درصد تحقق ۹۷.۵۵ اهداف برنامه بین ۵۵ دستگاه اجرایی شرکت کننده در ارزیابی در ۱۲ گروه که طی نامه شماره ۲۵۴۷۶۵ – ۱۴۰۰/۶/۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دستگاههای اجرایی استان ابلاغ شد، اداره کل هواشناسی استان گلستان حائز رتبه اول در استان شد.

✅ کسب این موفقیت را به ریاست محترم سازمان هواشناسی، مدیر کل و کلیه همکاران استان تبریک و تهنیت عرض مینماییم.

بررسی مجدد

برگزاری کارگاه آموزشی ” توسعه هواشناسی دریایی کاربردی ” در گلستان

چاپ/خروجی صفحه‍ ✅ برگزاری کارگاه آموزشی ” توسعه هواشناسی دریایی کاربردی ” در گلستان ✅ …

Font Resize