خانه / اخبار / کسب رتبه سطح عالی هواشناسی گلستان در ارزیابی عملکرد شاخصهای اختصاصی و عمومی

کسب رتبه سطح عالی هواشناسی گلستان در ارزیابی عملکرد شاخصهای اختصاصی و عمومی

کسب رتبه سطح عالی هواشناسی گلستان در ارزیابی عملکرد شاخصهای اختصاصی و عمومی

با اعلام نتایج ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان، هواشناسی گلستان با کسب امتیاز ۱۰۰۰ در شاخص های اختصاصی رتبه اول و در مجموع امتیازات شاخص های عمومی و اختصاصی حائزکسب رتبه دوم شد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان، با اعلام نتایج ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۸ دستگاههای اجرایی استان گلستان هواشناسی با کسب امتیاز ۱۰۰۰ در شاخص های اختصاصی رتبه اول و در مجموع امتیازات شاخص های عمومی و اختصاصی حائزکسب رتبه دوم شد.

با توجه به نتایج ارزیابی عملکرد سالیانه،  با احتساب رتبه های کسب شده در سطح بندی بین دستگاههای اجرایی استان، هواشناسی گلستان با درصد تحقق ۹۲/۲۹ برنامه های عملیاتی و پیش بینی شده در سطح عالی ادارات کل استان قرار گرفت.

بررسی مجدد

برگزاری وبینار آموزشی هواشناسی و حفظ محیط زیست در گلستان

چاپ/خروجی صفحهبرگزاری وبینار آموزشی هواشناسی و حفظ محیط زیست در گلستان وبینار آموزشی هواشناسی و …

Font Resize