خانه / اخبار / کسب رتبه هواشناسی گلستان در تحقق برنامه عملیاتی تهک کشاورزی تابستان 97

کسب رتبه هواشناسی گلستان در تحقق برنامه عملیاتی تهک کشاورزی تابستان 97

کسب رتبه هواشناسی گلستان در تحقق برنامه عملیاتی تهک کشاورزی تابستان 97

هواشناسی استان گلستان در ارزیابی فصلی تحقق برنامه عملیاتی تهک کشاورزی تابستان 97 بین سه استان برتر کشور قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان گلستان ، در راستای ارزیابی برنامه عملیاتی تهک کشاورزی و بر اساس مستندات ارائه شده استان ها که توسط مدیدریت شبکه پایش سازمان صورت گرفت، استان گلستان بر اساس درصد تحقق برنامه عملیاتی تهک کشاورزی تایستان 97 با کسب امتیاز 98 در بین سه استان برتر کشور قرار گرفت.
نوربخش داداشی مدیر کل استان کسب این موفقیت را به کلیه کارکنان هواشناسی استان علی الخصوص فعالان خدمات رسانی سامانه تهک تبریک گفته و خواستار فعالیت بیشتر این مجموعه شد.

بررسی مجدد

حضور هواشناسی استان گلستان در اولین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه پیشرفته استان

چاپ/خروجی صفحهحضور هواشناسی استان گلستان در اولین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه پیشرفته استان اداره کل …