خانه / اخبار / کسب رتبه هواشناسی گلستان در تحقق برنامه عملیاتی تهک کشاورزی تابستان 97

کسب رتبه هواشناسی گلستان در تحقق برنامه عملیاتی تهک کشاورزی تابستان 97

??? ???? ???????? ?????? ?? ???? ?????? ??????? ??? ??????? ??????? 97

???????? ????? ?????? ?? ??????? ???? ???? ?????? ??????? ??? ??????? ??????? 97 ??? ?? ????? ???? ???? ???? ????.

?? ????? ????? ????? ???????? ????? ?????? ? ?? ?????? ??????? ?????? ??????? ??? ??????? ? ?? ???? ??????? ????? ??? ????? ?? ?? ???? ??????? ???? ???? ?????? ???? ????? ????? ?????? ?? ???? ???? ???? ?????? ??????? ??? ??????? ??????? 97 ?? ??? ?????? 98 ?? ??? ?? ????? ???? ???? ???? ????.
?????? ?????? ???? ?? ????? ??? ??? ?????? ?? ?? ???? ??????? ???????? ????? ??? ?????? ?????? ????? ????? ?????? ??? ????? ???? ? ??????? ?????? ????? ??? ?????? ??.

بررسی مجدد

هواشناسی استان گلستان در نمایشگاه دستاوردهای چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب

چاپ/خروجی صفحههواشناسی استان گلستان در نمایشگاه دستاوردهای چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب   نمایشگاه دستاوردهای چهلمین سالگرد …