خانه / تحقیقات / طرح های پژوهشی

طرح های پژوهشی

جلسه دیسکاشن کشاورزی مورخ ۹۹/۰۵/۰۸

ادامه مطلب »

صورتجلسه کمیته هواشناسی ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

ادامه مطلب »

صورتجلسه کمیته هواشناسی ۹۹/۰۴/۰۴

;hak

ادامه مطلب »

جلسه دیسکاشن کشاورزی مورخ ۹۹/۰۴/۲۹

ادامه مطلب »

جلسه دیسکاشن کشاورزی ۹۸/۰۹/۱۷

ادامه مطلب »

جلسه دیسکاشن کشاورزی ۹۸/۰۷/۱۰

ادامه مطلب »

جلسه دیسکاشن کشاورزی مورخ ۹۸/۰۶/۲۷

ادامه مطلب »

جلسه دیسکاشن مورخ ۹۸/۰۶/۲۴

ادامه مطلب »

پیش بینی ۶ روزه تاریخ ۹۸/۳/۱۴

ادامه مطلب »

توصیه هواشناسی کشاورزی ۹۷/۱۲/۰۸مورخ

ادامه مطلب »