خانه / خدمات الکترونیکی

خدمات الکترونیکی

خدمات زیر خدمات استانی می باشد می توانید برای خرید آمار و اطلاعات هواشناسی بصورت online به لینک سمت چپ میز خدمت یا به آدرس data.irimo.ir مراجعه نمایید . لازم به ذکر است که ابتدا در این سامانه ثبت نام کرده سپس می توانید امار مورد نیاز خود را انتخاب و به صورت online خرید نمایید .

ملاقات با مدیر کل

ارسال شکایات ارسال پیشنهادات درخواست پیش بینی

توصیه های هواشناسی کشاورزی درخواست آمار ملاقات با مدیرکل درخواست خدمت متقاضی

دیدگاهتان را بنویسید

Font Resize