آخرین پست ها

برگزاری دوره آموزشی “تابش و ابزارهای اندازه گیری آن” در گلستان

چاپ/خروجی صفحهبرگزاری دوره آموزشی “تابش و ابزارهای اندازه گیری آن” در گلستان دوره آموزشی سه روزه “تابش و ابزارهای اندازه گیری آن”  از 29 بهمن تا اول اسفند در هواشناسی استان گلستان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان گلستان، در راستای اجرای برنامه عملیاتی سال 1397 آموزش کارکنان، دوره …

ادامه مطلب »