طرح کلاسیک

امضاء تفاهم نامه همکاری هواشناسی و نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

چاپ/خروجی صفحهامضاء تفاهم نامه همکاری هواشناسی و نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در راستای تحول درخدمات رسانی هواشناسی و اهداف سامانه تهک و کمک به عوامل تولید(مدیران و کارشناسان فنی، کشاورزان، باغداران، دامداران، مرغداران و…) هواشناسی استان و نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی گلستان تفاهم نامه …

ادامه مطلب »