خانه / روابط عمومی – درباره ما

روابط عمومی – درباره ما

قبل از پيروزي انقلاب اسلامي در محدوده استان گلستان فعلي ، تنها يك ايستگاه هواشناسي فعال بوده است كه آن هم در شهرستان گرگان و در شرايط غير استاندارد فعاليت مي نموده است (ايستگاه هواشناسي سينوپتيك گرگان به آدرس ميدان كاخ سابق _ كوچه زيادلو و در محلي استيجاري )

پس از پيروزي شكوه مند انقلاب اسلامي ، ابتدا شرايط انتقال ايستگاه به محلي استاندارد در دستور كار قرار گرفته كه با توجه به كشاورزي بودن منطقه اين انتقال در سال 1362 انجام و ايستگاه از محل سابق به كيلومتر 4 روستاي هاشم آباد نقل مكان و در شرايطي كاملا” مطابق با استانداردهاي WMO (سازمان هواشناسي جهاني) فعاليت خود را ادامه مي دهد.

پس از آن نيز با توجه به نيازهاي ملي و تعهدات بين المللي ايستگاههاي مختلف هواشناسي در نقاط دور و نزديك استان تاسيس مي گردند كه هم اكنون در سطح استان گلستان بيش از 100 ايستگاه از انواع مختلف (سينوپتيك فرودگاهي _ سينوپتيك_ سينوپتيك دريايي_ سينوپتيك تكميلي_ جو بالا_ تحقيقات كشاورزي_ اقليم شناسي_ باران سنجي_ خودكار و …) تاسيس گرديده و فعاليت مي نمايند.

پس از منفك شدن از مازندران و تشكيل استان گلستان ، اداره كل هواشناسي استان گلستان در محل ايستگاه هاشم آباد مستقر و آغاز به كار مينمايد. ضمن آنكه پس از گذشت چند سال ساختمان مركز تحقيقات كاربردي هواشناسي استان واقع در سايت اداري احداث و در سال 1386 به بهره برداري رسيد و تشكيلات اداره كل به محل جديد انتقال پيدا كرد.