خانه / تهک سازمان

تهک سازمان

کشاورزان ، باغداران  ، گلخانه داران ، پرورش دهندگان میگو و صیادان با ثبت نام در سامانه توسعه هواشناسی کاربردی می توانند توصیه های هواشناسی کشاورزی و هواشناسی دریایی را در حال حاضر به صورت مستقیم  از سامانه کاربری خویش و در آینده نزدیک از طریق پیامک و یا ایمیل هفته ای دو بار دریافت نمایند . بکارگیری این توصیه ها باعث کاهش خسارات ناشی از بلایای جوی ، افزایش عملکرد و تولید ، جلوگیری از اتلاف انرژی و منابع مالی در تولید محصولات کشاورزی و دریایی خواهد شد .

سامانه تهک  tahak.irimo.ir

آموزش نحوه ثبت نام در سامانه