خانه / اداره مهندسی تجهیزات هواشناسی

اداره مهندسی تجهیزات هواشناسی

اداره مهندسی تجهیزات هواشناسی

۱- نیاز سنجی ، اعلام نیاز و پیگیری تامین تجهیزات انواع ایستگاه های سنتی و خودکار هواشناسی استان  (فرودگاهی ، جاده ای ، سینوپتیک ، اقلیم شناسی ، باران سنجی …)

 ۲-نصب ، راه اندازی ونگهداری دستگاهها و تجهیزات ایستگاههای هواشناسی استان

۳-تعمیر وکالیبراسیون دستگاهها و تجهیزات ایستگاههای هواشناسی استان

۴- اجرای دستورالعمل های ابلاغی در ارتباط با استفاده صحیح از ادوات هواشناسی و طریقه نصب و بهره برداری و موارد فنی مربوط

۵- بازدید فنی دوره ای از ایستگاههای هواشناسی و کسب اطمینان از صحت عملکرد تجهیزات و دستگاههای هواشناسی

P هماهنگی با ستاد جهت ایجاد کارگاههای تعمیر ونگهداری ادوات وکالیبراسیون در مراکزاستانها

 

دیدگاهتان را بنویسید

Font Resize