توفان شدید گلستان را در نوردید

گزارش وزش باد شدید در استان گلستان در پی هشدار نارنجی شماره ۲ اداره کل هواشناسی استان گلستان حداکثر سرعت وزش باد گزارش شده در تاریخ ۲۶ اردیبهشت در ایستگاههای هواشناسی استان گلستان به شرح جدول می باشد. بیشترین سرعت وزش باد در شهرستان مراوه تپه با سرعت ۱۰۴ کیلومتر …

ادامه مطلب »