خانه / اطلاعیه و اخطاریه دریایی / اخطاریه هواشناسی دریایی شماره ۱۲ تاریخ ۹۸/۸/۲۲

اخطاریه هواشناسی دریایی شماره ۱۲ تاریخ ۹۸/۸/۲۲

بررسی مجدد

هشدار دریایی سطح نارنجی شماره۱۲ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۲۲

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize