خانه / اطلاعیه و اخطاریه دریایی / اخطاریه هواشناسی دریایی شماره ۲۳ مورخ ۹۸/۱۲/۲۹

اخطاریه هواشناسی دریایی شماره ۲۳ مورخ ۹۸/۱۲/۲۹

بررسی مجدد

هشدار دریایی سطح زرد شماره ۱۸ مورخه ۱۴۰۰/۰۶/۰۳

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize