خانه / اطلاعیه و اخطاریه دریایی / اخطاریه هواشناسی دریایی شماره۱۹ مورخه ۹۸/۱۱/۱۷

اخطاریه هواشناسی دریایی شماره۱۹ مورخه ۹۸/۱۱/۱۷

بررسی مجدد

هشدار دریایی سطح زرد شماره ۱۹ مورخه ۱۴۰۰/۰۶/۱۴

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize