خانه / اطلاعیه و اخطاریه دریایی / اخطاریه هواشناسی دریایی شماره۲۰ مورخه ۹۸/۱۱/۲۴

اخطاریه هواشناسی دریایی شماره۲۰ مورخه ۹۸/۱۱/۲۴

بررسی مجدد

هشدار دریایی سطح زرد شماره ۱۸ مورخه ۱۴۰۰/۰۶/۰۳

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize