خانه / اطلاعیه و اخطارهای جوی / اطلاعیه جوی شماره ۲۵ مورخ ۹۸/۷/۲۵

اطلاعیه جوی شماره ۲۵ مورخ ۹۸/۷/۲۵

بررسی مجدد

هشدار جوی سطح زرد شماره ۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱

چاپ/خروجی صفحه

Font Resize