خانه / اخبار /   افزایش ۱۰ درصدی بارش بهمن ماه ۱۳۹۸ در استان گلستان

  افزایش ۱۰ درصدی بارش بهمن ماه ۱۳۹۸ در استان گلستان

  افزایش ۱۰ درصدی بارش بهمن ماه ۱۳۹۸ در استان گلستان

مدیر کل هواشناسی گلستان در تحلیلی از وضعیت آب و هوایی بهمن ماه ۱۳۹۸ از افزایش ۱۰ درصدی بارش اکثر ایستگاههای استان در این ماه نسبت به متوسط دوره آماری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان، نوربخش داداشی مدیر کل استان در تحلیل شرایط آب و هوایی بهمن ۱۳۹۸  گفت :

در بهمن ۹۸ متوسط مجموع بارش ایستگاه های سینوپتیک استان ۷۹.۲ میلیمتر بوده است بطوریکه ۱۰ درصد نسبت به متوسط این ماه افزایش بارش رخ داده و این افزایش در اکثر نقاط استان بوده است بطوریکه بیشترین افزایش بارش در بندرگز  به میزان ۶۰  درصد به ثبت رسیده است.

وی افزود:  در بهمن ۹۸  کاهش بارش مربوط به اینچه برون به میزان ۳۵  درصد نسبت به متوسط دوره مشابه آماری می باشد. بیشترین مقدار بارش در بین ایستگاه های سینوپتیک مربوط به مینودشت به میزان ۱۲۳.۵ میلیمتر و بیشترین تعداد روزهای بارندگی نیز مربوط به همین ایستگاه به میزان ۱۳ روز می باشد و بیشترین بارش اتفاق افتاده طی ۲۴ ساعت درکلاله و به میزان ۳۹ میلیمتر بوده است .

این مقام مسئول در ادامه گفت : در بهمن ۹۸ متوسط دمای ایستگاه های سینوپتیک استان ۹.۷ درجه سانتیگراد بوده است بطوریکه ۱.۴ درجه نسبت به متوسط بهمن ماه افزایش داشته است. بیشترین افزایش دما در اینچه برون رخ داده که میانگین دمای آن ۱.۹ درجه نسبت به متوسط بلند مدت بهمن ماه افزایش داشته است. حداکثر دمای ثبت شده ۳۱.۷ درجه در گنبد کاوس و حداقل دمای ثبت شده ۲.۸ – درجه در گرگان  به ثبت رسیده است.

مدیر کل هواشناسی استان در خصوص وضعیت رطوبت هوا، ساعات آفتابی وتبخیر استان در بهمن ماه نیز گفت:

میانگین رطوبت نسبی ایستگاه های استان در بهمن ۹۸ برابر ۶۵ درصد بوده که ۱۰ درصد نسبت به متوسط این ماه کاهش داشته است. حداکثر رطوبت ثبت شده در بندر ترکمن و برابر ۹۹ درصد و حداقل رطوبت ثبت شده در مینودشت و اینچه برون به میزان ۱۴ درصد بوده است.

متوسط مجموع ساعت آفتابی ایستگاه های سینوپتیک استان در بهمن ۹۸ برابر ۱۹۱ ساعت می باشد که ۴۰ درصد نسبت به متوسط بهمن ماه افزایش داشته است بیشترین افزایش مربوط بندرترکمن و ۵۹ درصد می باشد. بیشترین مجموع ساعت آفتابی مربوط به اینچه برون و برابر با ۲۰۴ ساعت و کمترین میزان مربوط به مینودشت ۱۷۳ ساعت   می باشد. بیشترین ساعت آفتابی روزانه ثبت شده این ماه مربوط به گرگان  و برابر ۱۰.۹ ساعت می باشد.

متوسط مجموع تبخیر ایستگاه های سینوپتیک استان در بهمن  ۹۸ برابر ۵۷ میلیمتر می باشد که ۳۲ درصد نسبت به متوسط بهمن افزایش  داشته است بیشترین افزایش مربوط به اینچه برون و ۶۸ درصد می باشد. بیشترین مجموع تبخیر این ماه مربوط به مراوه تپه و برابر با ۱۰۲ میلیمتر و کمترین میزان تبخیر مربوط به بندرگز ۳۵ میلیمتر می باشد.

داداشی در پایان گفت: حداکثر سرعت وزش باد در بهمن ۹۸ برابر با ۲۹ متربرثانیه معادل ۱۰۴ کیلومتر بر ساعت و مربوط به مراوه تپه می باشد. که ۱۴ روز در این ایستگاه نسیم شدید، ۶ روز تندباد ملایم رخ داده است و میانگین حداکثر سرعت باد مراوه تپه در بهمن ۹۸ برابر با ۴۳ کیلومتر بر ساعت می باشد.

بررسی مجدد

کسب رتبه اول هواشناسی استان گلستان در ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۹

چاپ/خروجی صفحه✅ کسب رتبه اول هواشناسی استان گلستان در ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۹ ✅ با …

Font Resize