خانه / اخبار / افزایش ۴۶ درصدی میانگین بارش ایستگاه های استان در دوره ۱۱ ماه از سال زراعی ۹۸-۹۷

افزایش ۴۶ درصدی میانگین بارش ایستگاه های استان در دوره ۱۱ ماه از سال زراعی ۹۸-۹۷

افزایش ۴۶ درصدی میانگین بارش ایستگاه های استان در دوره ۱۱ ماه از سال زراعی ۹۸-۹۷

بررسی شرایط آب و هوایی استان گلستان در مرداد ماه سال جاری حاکی از آن است که در این ماه استان گلستان خشکسالی هواشناسی با شدت متوسط تا بسیار شدید را در نقاط مختلف تجربه نموده و در عین حال با توجه به بارشهای مناسب ماه های قبل میزان بارش سال زراعی نسبت به دوره آماری ۴۶ درصد افزایش داشته است.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان، نوربخش داداشی مدیر کل هواشناسی استان در تحلیل شرایط آب و هوایی استان گفت:
در مرداد ۹۸ متوسط مجموع بارش ایستگاه های سینوپتیک استان ۹.۵ میلیمتر بوده است بطوریکه ۲۲ درصد نسبت به مرداد ۹۷ و ۶۰ درصد نسبت به متوسط بلند مدت مردادماه کاهش بارش رخ داده است. بیشترین کاهش در مراوه تپه و بندرترکمن بوده که به میزان ۹۷ و ۹۱ درصد بوده است.

در مراوه تپه، بندرترکن، گنبد، علی آباد، فرودگاه گرگان و اینچه برون خشکسالی هواشناسی بسیار شدید رخ داده است.

داداشی در ادامه به بارش های سال زراعی اشاره نموده و افزود:

 از ابتدای سال زراعی جاری تا پایان مرداد ۹۸ متوسط مجموع بارش ایستگاه های سینوپتیک استان ۷۳۶.۵ میلیمتر بوده،بطوریکه ۸۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل و ۴۶ درصد نسبت به متوسط دوره آماری افزایش داشته است. بیشترین درصد افزایش بارش مربوط به کلاله و مراوه تپه به ترتیب به میزان ۷۷ و ۶۹ درصد نسبت به متوسط دوره مشابه آماری می باشد .

بیشترین مقدار بارش در بین ایستگاه های سینوپتیک مربوط به مینودشت به میزان ۱۱۱۵.۴ میلیمتر و بیشترین تعداد روزهای بارندگی مربوط به علی آباد به میزان ۱۰۴ روز می باشد.

مدیر کل هواشناسی گلستان در خصوص تغییرات دمای مرداد ماه و مقایسه آن با سال زراعی گفت:

در مرداد ۹۸ متوسط دمای ایستگاه های سینوپتیک استان ۲۸.۷ درجه سانتیگراد بوده است بطوریکه ۱.۹ درجه نسبت به مرداد ۹۷ و ۰.۸ درجه نسبت به متوسط بلند مدت مردادماه کاهش داشته است. بیشترین کاهش دما در مینودشت رخ داده است که میانگین دمای آن ۱.۶ درجه نسبت به متوسط بلند مدت مردادماه آن کاهش داشته است.

در این ماه حداکثر مطلق دما مربوط به اینچه برون و برابر ۴۴.۴ درجه و حداقل مطلق دما مربوط به فرودگاه گرگان که برابر ۱۵.۲ درجه بوده است.

درمرداد ۹۸ رکورد حداکثر مطلق دمای هاشم آباد گرگان به میزان ۰.۵ درجه و رکورد حداقل مطلق دمای ایستگاه های فرودگاه گرگان ۱.۶ درجه، گنبد ۰.۸ درجه، کلاله ۰.۹ درجه، بندرترکمن ۱.۲ درجه و اینچه برون ۱.۶ درجه جابجا شده است.

متوسط دمای ایستگاه سینوپتیک استان از ابتدای سال زراعی جاری تا پایان مرداد ۹۸ برابر ۱۸.۴ درجه سانتی گراد بوده است که ۰.۷ درجه نسبت به متوسط دوره آماری این دوره افزایش داشته است. بیشترین دمای ثبت شده در این مدت مربوط به مراوه تپه و و اینچه برون برابر با ۴۴.۴ درجه و کمترین دما مربوط به فرودگاه گرگان ۳.۱- درجه سانتی گراد می باشد.

داداشی در ادامه از کاهش متوسط رطوبت نسبی، ساعت آفتابی، و تبخیر آب در مرداد ماه استان خبر داد و افزود:

میانگین رطوبت نسبی ایستگاه های استان در مرداد ۹۸ برابر ۶۳ درصد بوده که ۳ درصد نسبت به متوسط این ماه افزایش داشته است. حداکثر رطوبت ثبت شده در کلاله و مینودشت و برابر ۹۸ درصد و حداقل رطوبت ثبت شده در اینچه برون و مینودشت و برابر ۱۳ درصد می باشد.

متوسط مجموع ساعت آفتابی ایستگاه های سینوپتیک استان در مرداد ۹۸ برابر ۲۳۴.۵ ساعت می باشد که ۱۹ درصد نسبت به متوسط مردادماه کاهش داشته است بیشترین کاهش مربوط به بندرگز و ۳۲ درصد می باشد. بیشترین مجموع ساعت آفتابی مربوط به مراوه تپه و برابر با ۲۷۵ ساعت و کمترین میزان مربوط به بندرگز ۱۹۱ ساعت می باشد. بیشترین ساعت آفتابی ثبت شده این ماه مربوط به اینچه برون و برابر ۱۲.۷ ساعت می باشد.

متوسط مجموع تبخیر ایستگاه های سینوپتیک استان در مرداد ۹۸ برابر ۲۱۰.۹ میلیمتر می باشد که ۱۵ درصد نسبت به متوسط بلند مدت مردادماه کاهش داشته است بیشترین کاهش مربوط به بندرگز  به میزان ۲۶ درصد می باشد. بیشترین مجموع تبخیر این ماه مربوط به مراوه تپه و برابر با ۲۸۰.۷ میلیمتر و کمترین میزان مربوط به بندرگز ۱۴۳ میلیمتر می باشد. بیشترین تبخیر ۲۴ ساعته این ماه در اینچه برون و برابر ۱۴.۳ میلیمتر ثبت شده است.

وی در پایان در ارتباط با حداکثر سرعت وزش باد گفت:

حداکثر سرعت وزش باد ثبت شده در ایستگاه های سینوپتیک استان در مرداد ۹۸ برابر با ۱۶ متربرثانیه معادل ۵۸ کیلومتر بر ساعت و مربوط به مراوه تپه می باشد. که ۲۵ روز در این ایستگاه نسیم شدید سه روز تندباد ملایم رخ داده است و میانگین حداکثر سرعت باد مراوه تپه در مرداد ۹۸ برابر با ۱۰ متربرثانیه و معادل ۳۶ کیلومتر بر ساعت می باشد.

بررسی مجدد

بارش باران و برف، در ارتفاعات همراه با کولاک برف، احتمال تگرگ، مه غلیظ، کاهش محسوس دما، و وزش باد شدید آخر هفته در استان

چاپ/خروجی صفحه✅ بارش باران و برف، در ارتفاعات همراه با کولاک برف، احتمال تگرگ، مه …

Font Resize