خانه / اخبار / برگزاری نشست هیئت استانی توسعه هواشناسی کاربردی استان گلستان

برگزاری نشست هیئت استانی توسعه هواشناسی کاربردی استان گلستان

برگزاری نشست هیئت استانی توسعه هواشناسی کاربردی استان گلستان

نشست هیئت استانی توسعه هواشناسی کاربردی گلستان به ریاست نوربخش داداشی مدیر کل و حضور سایر اعضای این هیئت شامل بخش های مختلف کشاورزی’ دریایی و … صبح امروز دوشنبه ۱۸ ام اسفند ماه در محل دفتر مدیر کل استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان’ در ابتدا داداشی مدیر کل استان از زحمات همکاران فعال در زمینه توسعه هواشناسی کاربردی استان قدردانی نمود و اظهار امیدواری نمود تا با ارائه خدمات هواشناسی به کاربران نهایی در بخش های مختلف نتایج خوبی کمافی السابق حاصل شود.

در ادامه کارشناسان فعال در حوزه محصولات مختلف گندم’ کلزا’ دریایی گزارش اقدامات خود را در خصوص مصوبات جلسه قبل شامل سنجش از راه دور رطوبت’ دما’ آفت’و سطح سبز محصول گندم’ نشست با کشاورزان بزرگ مالک و تشریح کاربست اطلاعات هواشناسی در خصوص محصول کلزا و ارائه اطلاعات به کاربران دریایی شامل’ محیط زیست’ شیلات’ مدیریت پرورش ماهیان خاویاری و پایگاه دریابانی و نحوه دسترسی و اطلاع زسانی در حوزه های فعالیت خود را ارائه نمودند.

در پایان بر ارائه پیش بینی فصلی در بولتن هایی که بطور فصلی تهیه میشود تاکید و برنامه های آتی و پیش رو در زمینه توسعه هواشناسی کاربردی فعالان این عرصه مشخص و مصوب شد تا در نشست بعدی نتیجه اقدامات مصوب در جلسه ارائه شود.

بررسی مجدد

برگزاری نشست هماهنگی اعضای کمیته بحران استان گلستان در هواشناسی

چاپ/خروجی صفحهبرگزاری نشست هماهنگی اعضای کمیته بحران استان گلستان در هواشناسی نشست هماهنگی اعضای کمیته …

Font Resize