خانه / پارامترهای هفته گذشته / ایستگاه بندر ترکمن / جلسه دیسکاشن کشاورزی مورخ۹۸/۰۸/۲۲

جلسه دیسکاشن کشاورزی مورخ۹۸/۰۸/۲۲

بررسی مجدد

صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان گلستان -روز یکشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۱۱

چاپ/خروجی صفحه